Diakon och diakonissa

 

Diakoner och diakonissor hjälper och stöder dem som lever i svåra livssituationer.  Den nöd som tjänsteinnehavarna inom diakonin möter är mångfacetterad och kopplad till exempelvis ensamhet, sjukdom, sorg, ekonomiska svårigheter, missbruk och våld.

Förutom att hjälpa till i nöden handlar arbetet också om att påverka orsakerna till nöden för att främja ett människovärdigt liv för alla. Diakoner och diakonissor samarbetar bland annat med socialvården, hälso- och sjukvården och andra organisationer.

 

Foto: Anne Immonen