Tutustu rohkeasti työelämään

 
TET-jaksolla eli työelämään tutustumisjaksolla nuori menee valitsemaansa työpaikkaan ja tekee hänelle sopivia töitä aikuisen ohjauksessa. Nuorille mahdollisuus työhön tutustumiseen on tärkeä, sillä nuori saa tietoa ja kokemusta ammateista ja työelämästä. Nuori saa kokemuksen kautta vahvistusta omille unelmilleen ja saa ideoita tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen niin työn kuin jatkokoulutukseen hakeutumisen suhteen. TET-jaksojen pituus vaihtelee muutamasta päivästä useampaan viikkoon.

Tetjakso.fi-sivuston tarkoituksena on tuoda yhteen kaikki Suomen TET-työpaikat. Tavoitteena on myös parantaa tietoisuutta TET-jaksoja kohtaan ja innostaa yrityksiä ottamaan nuoria reippaammin mukaan työelämään.

Tiitus Tetti on yläkoululaisten ja lukiolaisten TET-jaksoille suunniteltu työkalu, joka helpottaa TET-jakson organisointia työpaikalla ja koulussa. Tetti-sovellus toimii jokaisen opiskelijan omalla mobiililaitteella. Opiskelija voi tehdä palveluun itselleen osaajaprofiilin, jota hän pystyy jatkossa hyödyntämään myös muissa jatko-opinnoissa.

 

Millainen on sinun TET-Jaksosi?

Tutustu alaan

TET-jakso on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua kiinnostavaan alaan. Kiinnostaako sinua urheilu tai kaupallinen ala? Onko rakennusala sinulle tuntematon, mutta haluaisit tietää lisää? TET-jaksolla pääset tutustumaan juuri sinua kiinnostavaan alaan.

Tutustu työnantajaan tai organisaatioon

Kiinnostaako sinua erityisesti jonkin yrityksen tai organisaation toiminta? Yritys tai organisaatio voi olla erityisen otettu kiinnostuksestasi heitä kohtaan ja ottaa sinut mielellään mukaan tutustumaan toimintaan.

Tutustu ammattiin

Oletko aina halunnut tietää, mitä jokin tietty ammatti pitää sisällään? TET-jaksolla voit päästä seuraamaan ammattilaisen työtehtäviä ja päivää aivan vierestä.

Tetjakso.fi-sivustoa mahdollistamassa