Sosionomi

 

Sosionomin koulutuksesta valmistuu sosiaalialan asiantuntijoita, joiden tehtävänä on asiakkaan elämänhallintataitojen tukeminen, ennaltaehkäisevä työ, yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen turvallisuuden ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen, sosiaalinen kasvatustyö, projekti-, järjestö- ja vapaaehtoistyön ohjaaminen ja organisointi, yksilö- ja ryhmäohjaus. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia asiakkaiden arjessa, työelämässä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa eteen tulevissa muuttuvissa tilanteissa joustavasti. Sosionomin tehtävänä on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen turvallisuuden ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpito, ennaltaehkäisevä työ sekä sosiaalinen kasvatustyö. Työlle on ominaista yksilö- ja ryhmäohjauksen ohella yhteisötyö sekä projekti-, järjestö- ja vapaaehtoistyön ohjaaminen ja organisointi. Yksikön toimiva kansainvälinen yhteistyö tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden opintojen suorittamiseen ulkomailla.

 

Työn vaatimukset

• Sosionomi on myötäelävä, innovatiivinen, joustava, motivoitunut, yhteistyökykyinen ja vastuuntuntoinen
• Sinulla on vahvat vuorovaikutustaidot, osaa kuunnella
• Hahmotat kokonaisuuksia ja osaat tehdä johtopäätöksiä sekä kyseenalaistaa vallitsevia oppeja ja työtapoja
• tilanteet voivat vaihtua nopeasti, joten sosionomilta vaaditaan erilaisten tilanteiden hallintaa ja kykyä mukauttaa toimintaansa

 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella sosionomiksi ja suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon sosionomi (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. Opintoihin voit hakeutua suoritettuasi joko lukion tai ammattiopiston.