Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

 

Sairaanhoitoon ja huolenpitoon suuntautunut lähihoitaja hoitaa potilaita sairaaloiden ja terveyskeskusten eri osastoilla, vanhainkodeissa, kotisairaanhoidossa, hoitolaitoksissa. Työsi sisältää eri-ikäisten potilaiden hoitotoimenpiteissä avustamista sekä auttamista ruokailussa, peseytymisessä ja pukeutumisessa sekä heidän perustarpeista huolehtimista.
Lähihoitaja osallistuu myös lääkehoitoon, ottaa näytteitä ja sydänfilmejä sekä mittaa kuumeen ja verenpaineen. Lähihoitaja on aina lähellä potilasta ja siksi tärkeää on vuorovaikutus potilaan kanssa. Työ on usein nopeatempoista, eikä työtilanteita voi aina ennakoida, sillä ne määräytyvät potilaiden tilan mukaan. Työ sairaaloissa on pääsääntöisesti kolmivuorotyötä.

Työn vaatimukset

• Osaat soveltaa tietoa käytännön hoitotyöhön.
• Teet ihmisläheistä työtä, jossa tarvitaan hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja.
• Osaat toimia työryhmässä ja olla joustava.
• Osaat kuunnella ja keskustella potilaiden kanssa kiireessäkin myötäeläen
• Osaat toimia vastuullisesti ja huolellisesti
• Osaat perustella potilaalle, miksi asiat tehdään.

 

Lähihoitajan opinnoissa kaikki suorittavat pakolliset tutkinnon osat: Kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Pakollisten opintojen jälkeen voit valita mihin suuntaudut. Opintoihin voit hakeutua suoraan peruskoulusta. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).