Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

 

Mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuneen lähihoitajan työ on ihmisläheistä potilastyötä, johon kuuluu eri-ikäisten mielenterveysongelmista kärsivien potilaiden hoito ja kuntoutus. Työpaikkoja ovat mm. erilaiset hoitolaitokset, psykiatriset sairaalat ja mielenterveystoimistot. Ammatissa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja kykyä työskennellä hoitoryhmän jäsenenä.
Mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautunut lähihoitaja hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä mielenterveysongelmista kärsiviä potilaita työryhmän jäsenenä.

Mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitajia työskentelee mielisairaaloissa, sairaaloiden psykiatrisilla klinikoilla ja osastoilla, mielenterveystoimistoissa, kuntoutuskodeissa, ryhmäkodeissa, päiväosastoilla, yksityisissä hoitokodeissa, kotipalvelussa, kriminaalihuollossa, päihdehuollon yksiköissä, terveyskeskuksissa ja järjestöissä.

 

Työn vaatimukset

• Suunnittelet, toteutat ja arvioit potilaiden hoitoa.
• Tärkein työvälineesi on oma persoona ja hyvät vuorovaikutustaidot
• Osaat kuunnella
• Olet ongelmanratkaisukykyinen
• Kykenet itsenäiseen työskentelyyn sekä työskentelyyn hoitoryhmän jäsenenä.
• Mielenterveystyössä työskentelevän tulee olla henkisesti tasapainoinen.

 

Lähihoitajan opinnoissa kaikki suorittavat pakolliset tutkinnon osat: Kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Pakollisten opintojen jälkeen voit valita mihin suuntaudut. Opintoihin voit hakeutua suoraan peruskoulusta. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).