Kätilö

 

Kätilön tehtävänä on opastaa odottavia äitejä, avustaa synnytyksen aikana sekä hoitaa äitiä ja lasta synnytyksen jälkeen. Työ kohdistuu viime kädessä koko perheeseen. Tehtäviin kuuluvat myös mm. naisten sairauksien hoito, ehkäisyneuvonta, perhesuunnittelu ja lapsettomuuden hoito.
Kätilöitä työskentelee mm. terveyskeskusten äitiys- ja ehkäisyneuvoloissa, perinnöllisyys- ja lapsettomuusklinikoilla, sekä sairaaloissa esimerkiksi äitiyspoliklinikalla, keskolassa, synnytys-, lapsivuode- tai naistentautien osastolla. Itsenäinen ja vastuullinen työ edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja, käden taitoja sekä päätöksentekokykyä. Työnkuva ja työajat vaihtelevat työpaikan mukaan. Poliklinikoilla ja vastaanottotyössä tehdään pääsääntöisesti päivätyötä, mutta osastoilla työ on kolmivuorotyötä.

 

Työn vaatimukset

• Kätilönä työsi on itsenäistä ja erittäin vastuullista.
• Kätilön työssä korostuvat vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot ja sinulla tulee olla herkkyyttä ja taitoja työskennellä eri tavoin reagoivien ihmisten kanssa.
• Kätilötyö painottuu terveyden edistämiseen sekä riski- ja ongelmatilanteiden mahdollisen varhaiseen toteamiseen ja hoitoon.
• Hoitotoimenpiteitä koskevia ratkaisuja on kyettävä tekemään viivyttelemättä.
• Kätilön työssä tarvitaan vahvaa teoreettista tietoa, päätöksentekokykyä, käden taitoja, ongelmaratkaisutaitoja.
• Odottavat ja vastasynnyttäneet naiset perheineen tarvitsevat kätilöltä tietoa, tukea, myötäelämisen kykyä ja rohkaisua. Samaa herkkyyttä tarvitaan myös perhesuunnittelussa ja lapsettomuuden hoidossa sekä lapsensa menettäneiden ja naistentautia sairastavien naisten ja perheiden hoidossa.
• Kätilöt tarvitsevat yhteistyötaitoja työskennellessään moniammatillisessa työryhmässä.

 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella kätilöksi ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon kätilö (AMK). Opintojen laajuus on 270 opintopistettä ja kesto 4,5 vuotta. Opintoihin voit hakeutua suoritettuasi joko lukion tai ammattiopiston.
Kätilöt (AMK) saavat sairaanhoitajan pätevyyden valmistuttuaan.