Bioanalyytikko

 

Bioanalyytikkona vastaat potilaan hyvinvoinnista tutkimuksen aikana. Bioanalyytikko tekee laboratoriotutkimuksia sekä vastaa niiden luotettavuudesta ja tulosten raportoinnista. Hän ottaa näytteitä sekä ohjaa potilaita ja muuta henkilökuntaa laboratoriotutkimuksiin valmistautumisessa ja vastaa näytteiden ottoon liittyviin kysymyksiin. Bioanalyytikkona voit työskennellä terveyskeskusten, sairaaloiden, yliopistojen ja lääketieteellisten tutkimuslaitosten laboratorioissa. Hyvä bioanalyytikko on asiakaspalvelutaitoinen, tarkka, huolellinen sekä vastuullinen.

 

Laboratoriossa bioanalyytikko toimii yhteistyössä oman ammattikuntansa edustajien ja muiden ammattiryhmien edustajien kanssa, joita ovat mm. laboratoriolääkärit, sairaalakemistit, fyysikot, sairaalabiologit jne. Sen lisäksi tarvitaan jatkuvaa yhteistyötä muiden osastojen henkilökunnan kanssa. Usein tutkimukset tehdään laboratoriossa, mutta usein myös esimerkiksi sairaalan vuodeosastoilla tai potilaan kotona. Työajat vaihtelevat työpaikkojen mukaan. Kolmivuorotyötä on lähinnä vain suurissa sairaaloissa, joissa on ympärivuorokautinen päivystys.

 

Työn vaatimukset

• Bioanalyytikkona sinulta edellytetään teknistä osaamista ja kädentaitoja sekä hyvää hahmottamiskykyä.
• Työssäsi sinun tulee kyetä itsenäiseen työskentelyyn
• Työ vaatii tarkkuutta, huolellisuutta, vastuullisuutta, järjestelmällisyyttä ja päättelykykyä.
• Värisokeus on este ammattiin kouluttautumiselle, ja allergiat voivat haitata työskentelyä.

 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella bioanalytiikkaa ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon bioanalyytikko (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. Opintoihin voit hakeutua suoritettuasi joko lukion tai ammattiopiston.