TET-jakso on tärkeä osa nuoren kasvamista kohti työelämää

Työelämään tutustumisen tavoitteena on antaa oppilaalle tietoa työelämästä, mahdollisuuksia kokeilla ja seurata erilaisia työtehtäviä, vihjeitä omalle uranvalinnalle sekä tilaisuuden kokeilla omia ihmissuhdetaitoja aikuisten maailmassa.

Tiitus Tetti on sähköinen ohjelmisto, jonka avulla koko TET-jaksoa koordinoidaan. Pääset rekisteröitymään ja kirjautumaan palveluun tämän sivun ylälaidasta. Tetti-palvelu digitalisoi koko TET-jakson. Sovittuanne TET-jakson alkamisesta nuori kutsuu sinut täyttämään sähköistä TET-sopimusta. Työnantajana pysty allekirjoittamaan sopimuksen sähköisesti. TET-jakson loputtua voit myös täydentää nuoren arvioinnin ja palautteen sähköisesti.

Voit myös ilmoittautua TET-työnantajaksi samaisen linkin alta. Luotuasi yritysprofiilin voit julkaista työ- ja harjoittelupaikkoja myös muille alueen opiskelijoille.

Miksi meidän pitäisi ottaa nuori TET-jaksolle?

 

Z

Työnantajamielikuva

Nuorten ottaminen työelämään tutustumisjaksolle parantaa yrityksen työnantajamielikuvaa erityisesti nuorten keskuudessa, mutta myös yleisesti. Useilla aloilla on työvoimapulaa nyt ja mahdollisesti tulevaisuudessa, joten TET-jakso toimii myös hyvänä mainoksena yrityksestä ja alasta nuorten suuntaan.

Innosta ja kasvata

TET-jakso on osa jokaisen nuoren oppimista. Jakso antaa nuorille paljon; nuoret pääsevät ainutlaatuisen mahdollisuuden avulla näkemään millaista työelämä on ja minkälaisia työtehtäviä nuori kiinnostavissa ammateissa pääsee tekemään. Anna nuoren innostua työstä ja auta häntä uskomaan omiin unelmiinsa.

Inspiroidu ja innostu

TET-jaksolainen tuo työpaikalle intoa ja inspiraatiota. Hyödynnä nuorta talenttia ja kerää häneltä parhaat ideat ja ajatukset oman toiminnan kehittämiseksi. Hyvin suunniteltu TET-jakso on ikimuistoinen kokemus niin nuorelle kuin työnantajallekin. 

Näin valmistaudut TET-jaksoon

Ennen TET-jaksoa

Ennen TET-jaksoa tulee täyttää erillinen TET-sopimus yhdessä oppilaan kanssa, jotta tutustumisjaksosta saataisiin mahdollisimman onnistunut kokemus teille molemmille. Tämä sopimus menee myös huoltajien allekirjoitettavaksi ennen TET-jaksoa. Sopimus palautuu koululle.

TET-jakso on hyvä suunnitella etukäteen, jotta työtehtävien ja tutustumispäivien ohjelman miettiminen ei jää viime tinkaan. Tulevasta TET-harjoittelijasta on hyvä muistaa tiedottaa myös muuta henkilökuntaa ja miettiä kuka on opiskelijan vastuuhenkilö eli ohjaaja jakson ajan. TET-yhteyshenkilöön opinto-ohjaaja voi olla yhteydessä tarvittaessa.

TET-jaksoa varten on hyvä suunnitella, mitä työelämään tutustujalle halutaan viestiä yrityksestä tai ammattialasta. On myös hyvä miettiä, miten tettiläinen saisi mahdollisimman laajan kuvan yrityksestä ja sen toiminnasta.

Mitä työelämään tutustuja tekee?

Muista, että opiskelija ei tule töihin vaan tutustumaan työelämään. Opiskelijalle onkin hyvä miettiä erilaisia selkeitä ja monipuolisia työtehtäviä. On tärkeää, että opiskelija ohjeistetaan hyvin, sillä uusi ympäristö voi tuntua aluksi vieraalta ja pelottavalta. Muista antaa opiskelijalle palautetta ja pohtikaa yhdessä erilaisia työhön liittyviä tapoja ja näkökulmia. Opiskelijan on myös hyvä antaa seurata erilaisia työpaikalla tapahtuvia tehtäviä ja toimintoja. Voit esimerkiksi haastaa opiskelijan miettimään mitä erilaisia ammatteja työpaikalta löytyy.

On tärkeä muistaa, että tutustumisjaksoon osallistuva oppilas on edelleen koululainen eikä hän ole työsuhteessa. Monelle nuorelle TET-paikka on myös ensimmäinen työpaikkakokemus. Oppilas on tapaturmavakuutettu TET-jaksolla, myös TET-matkoilla. Oppilaan työaika on kuusi (6) tuntia päivässä sisältäen ruokatauon ja kohtuullisen matka-ajan ruokailuun. Oppilas perehtyy työpaikan sääntöihin, työtehtäviin ja koulutukseen sekä työturvallisuuteen. Niistä on hyvä puhua opiskelijan kanssa vielä ennen ensimmäisen tutustumispäivän alkua.

Työtehtävien suunnittelussa tulee huomioida työn turvallisuuden ja terveellisyyden osalta laki nuorista työntekijöistä.

TET-jakson jälkeen

Nuorelta voi TET-jakson jälkeen pyytää palautetta yrityksen tai työpaikan toiminnasta, palveluista ja tietenkin TET-jaksosta. Työnantaja arvioi TET-jakson jälkeen oppilaan TET-jaksolla suoriutumisen. Tettiläiseltä kannattaa kysyä, tarvitseeko hän mahdollisesti mukaansa jotain materiaalia yrityksestä mahdollista TET-jakson esittelyä varten.

Tutustu ohjeisiin ja vinkkeihin

Näin ilmoitat työnantajan Tiituksen TET-torille

Näin ilmoitat työnantajan TET-torille Tiitus-palvelun avulla voit ilmoittaa työnantajasi mukaan TET-jaksoille. Tällöin opiskelijat voivat löytää yrityksen Tiituksen TET-torilla ja olla yhteydessä työnantajiin. Työnantajat hallinnoivat näkyvyyttä TET-torilla Tiituksen...

lue lisää

TET-kumppanuus

Työnantajan rooli Tetti-palvelussa on helppo ja yksinkertainen. Jotta työnantaja pääsee tekemään TET-sopimusta, tulee sen rekisteröityä ja luoda yritysprofiili Tiituksen palveluun. Yritys valitsee toimialueekseen Tetti-toimialueen, jolloin käyttäjä saa näkyviin...

lue lisää

Tee sopimus oppilaan kanssa

Tetti-palvelu toimii Tiituksen avulla, joten hallitaksesi oppilaan TET-jaksoa ja luodaksesi oppilaan kanssa TET-sopimuksen, tulee sinun rekisteröityä Tiituksen palveluun. Rekisteröidyttyäsi ja luotuasi yritysprofiilin, pääset tekemään TET-sopimusta. Oppilas tekee...

lue lisää

Arvioi TET-jakso

TET-jakson päätyttyä työnantaja arvioi oppilaan TET-jakson. Arvioinnin pääsee tekemään TET-sopimuksen lopusta löytyvästä "Tee loppuarviointi"-valinnasta. Työnantaja arvioi TET-jaksolaisen hyviä ja kehitettäviä ominaisuuksia, sekä arvioi asteikolla oppilaan...

lue lisää