Mistä on hyvä Yhteiskuntatetti tehty? 

 

Yhteiskuntatetti on nuorelle ainutlaatuinen tilaisuus tutustua asiantuntijoiden työtehtäviin. TET-jaksossa nuori pääsee seuraamaan alan asiantuntijoiden työtä ja osallistumaan itsekin. Sinulla on työnantajana mahdollisuus tarjota myönteinen ja innostava kokemus asiantuntijatyöstä ja yhteiskunta-alasta. Yhteiskunta-ala tarvitsee tulevaisuudessakin fiksuja ja osaavia tekijöitä!  

Ota tettiläinen lämpimästi vastaan ja esittele hänet koko työyhteisölle. Anna hänelle ensimmäisenä päivänä tehtäväksi kirjoittaa itsestään lyhyt esittely ja lähettää sen koko työyhteisölle. Kerro työpaikan käytänteistä ja anna ohjeistus myös kirjallisena.  

Asiantuntijatyö tutuksi TET-jaksolla! 

 

Rohkaise nuorta kyselemään ja ottamaan selvää työyhteisön tehtävistä. Asiantuntijatvoi tuntua nuoresta vähän etäiseltä, joten mieti, miten tehdä siitä konkreettisempaa. Yksi nuorelle osoitettu selkeä tehtävä voisi olla asiantuntijan työpäivän seuraaminen lähietäisyydeltä (Job Shadow). Kerro ja pyydä kollegoitasikin kertomaan tettiläiselle omista työtehtävistänne, koulutuksistanne ja urapoluistanne. Myös kokouksiin osallistumalla tettiläinen saa arvokasta kokemusta työelämästä. Jos tettiläisiä on samanaikaisesti useampia, yhteinen projektityö voisi olla mielekäs tehtävä, joka hyödyttäisi myös työyhteisöänne 

Yhteiskunta-ala lukuina

Uratarinoita

Työelämäopas opiskelijalle

Ota TET-lukkari käyttöön!