Ennen TET-jaksoa

Ennen tet-jaksoa tulee täyttää erillinen tet-sopimus yhdessä oppilaan kanssa, jotta tutustumisjaksosta saataisiin mahdollisimman onnistunut kokemus teille molemmille. Tämä sopimus menee myös huoltajien allekirjoitettavaksi ennen tet-jaksoa. Sopimus palautuu koululle.

Tet-jakso on hyvä suunnitella etukäteen. Tulevasta tet-harjoittelijasta on hyvä muistaa tiedottaa muuta henkilökuntaa ja miettiä kuka on opiskelijan ohjaaja jakson ajan. Tet-yhteyshenkilöön opinto-ohjaaja voi olla yhteydessä tarvittaessa.

Tet-jaksoa varten on hyvä suunnitella, mitä työelämään tutustujalle halutaan viestiä yrityksestä tai ammattialasta. On myös hyvä miettiä, miten tettiläinen saisi mahdollisimman laajan kuvan yrityksestä ja sen toiminnasta.

 

Mitä työelämään tutustuja tekee?

Tetissä oppilas ei tule töihin vaan tutustumaan työelämään. Hänelle onkin hyvä miettiä erilaisia selkeitä ja monipuolisia työtehtäviä. Ohjeista oppilas hyvin, sillä uusi ympäristö voi tuntua aluksi vieraalta ja pelottavalta. Anna hänelle palautetta ja pohtikaa yhdessä erilaisia työhön liittyviä tapoja ja näkökulmia. Anna oppilaan seurata erilaisia työpaikalla tapahtuvia tehtäviä ja toimintoja. Voit esimerkiksi haastaa opiskelijan miettimään, mitä erilaisia ammatteja työpaikalta löytyy.

On tärkeä muistaa, että tutustumisjaksoon osallistuva oppilas on edelleen koululainen; hän ole työsuhteessa. Monelle nuorelle TET-paikka on myös ensimmäinen työelämäkokemus. Oppilas on tapaturmavakuutettu tet-jaksolla, myös tet-matkoilla. Oppilaan työaika on kuusi tuntia päivässä sisältäen ruokatauon ja kohtuullisen matka-ajan ruokailuun. Oppilaan tulee perehtyä työpaikan sääntöihin, työtehtäviin ja koulutukseen sekä työturvallisuuteen. Niistä on hyvä puhua nuoren kanssa vielä ennen ensimmäisen tutustumispäivän alkua.

Työtehtävien suunnittelussa tulee huomioida työn turvallisuuden ja terveellisyyden osalta laki nuorista työntekijöistä.

 

TET-jakson jälkeen

Nuorelta voi tet-jakson jälkeen pyytää palautetta yrityksen tai työpaikan toiminnasta, palveluista ja tet-jakson onnistumisesta. Työnantaja arvioi oppilaan suoriutumisen. Tettiläiseltä kannattaa kysyä, tarvitseeko hän mahdollisesti mukaansa jotain materiaalia yrityksestä mahdollista tet-jakson esittelyä varten.