Raksatetti

Innosta ja inspiroi nuoria

Raksatetti on nuoren ensimmäinen kosketus rakennusalaan

Rakennusteollisuus RT on koonnut yrityksille omat rakennusalalle soveltuvat ohjeet siitä, miten työelämään tutustumisen (TET) kaksiviikkoisen jakson voi järjestää ja mitä siihen osallistuminen antaa yritykselle.

Työelämään tutustumisjaksot järjestetään kaikkien peruskoulujen yläasteilla, yleensä 8. ja 9. vuosiluokilla. Jaksot painottuvat syksylle ja ovat pituudeltaan 1–2 viikkoa. Nuori on vakuutettu koulun puolesta jakson ajan, eikä hänelle makseta jaksosta palkkaa. Tavoitteena on tukea nuorta ammatinvalintaan ja jatkokoulutukseen liittyvissä asioissa. Yritykselle tettiläinen tuo tullessaan uusia mahdollisuuksia. Koko rakennusalan on tärkeää olla mukana TET-toiminnassa. Nuorista tulevaisuuden osaajista on kilpailemassa moni muukin ala.

Mitä TET voi tuoda yrityksellesi?

Monipuolisen osaamisen varmistamiseksi rakennusalan pitää osata kertoa nuorille tulevaisuuden tekijöille alan monipuolisuudesta sekä lisätä läpinäkyvyyttä. TET-jaksot ovat tähän loistava työkalu. Niiden avulla nuoria, niin poikia kuin tyttöjäkin, saadaan innostettua hakeutumaan alalle. TET-jaksoja järjestetään kaikille yläkouluikäisille ympäri Suomen, joten kohderyhmänä on koko ikäluokka.

Mielikuva rakennusalasta ja yrityksestä, jossa nuori tutustumisjaksonsa suorittaa, ei rajoitu pelkästään TET-jakson käyneeseen nuoreen, vaan kulkeutuu hänen mukanaan perheeseen ja ystäville. Oppilaiden tarinoita TET-jaksoilta saa ja kannattaa jakaa eri medioissa. Sen lisäksi, että nuorista viestiminen luo positiivista yrityskuvaa, pitää aktiivinen ja avoin keskustelu TET-jaksoista asian elossa.

Yrityksellesi tutustumisjaksolle saapuva tettiläinen on nuori, alasta kiinnostunut assistentti, jolle jakso on usein ensikosketus työelämään.

Destia pilotoi TET-jaksoa infra-alalla

Destia lähtee syksyllä pilotoimaan peruskoululaisille tarkoitettua Työelämään tutustumisjaksoa (TET), jossa oppilaat pääsevät tutustumaan infra-alaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

TETin tarkoituksenahan on tutustua työelämään, ei välttämättä tehdä infra-alan töitä. Tämän pilotin tarkoituksena on sytyttää kiinnostus jo varhaisessa vaiheessa siten, että oppilaat saavat kattavan kuvan työmaiden arjesta.

Uudistunut TET-jakso on kevyt toteuttaa

Työelämään tutustumisjakso on perinteisesti nähty nuoren ensimmäisenä työsuhteena. Koska nuorella ei ole työkokemusta eikä esimerkiksi työturvallisuuskorttia, hänellä teetetään usein kaikkein yksinkertaisimpia tehtäviä. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla, ja tämän kaltainen ajattelu johtaa usein sisällöltään hyvin yksipuoliseen ja nuoren näkökulmasta tylsään tutustumisjaksoon.

Uudenlaisen lähestymistavan mukainen TET-jakso on turvallinen, kevyt järjestää ja houkuttelee alalle erilaisia ihmisiä. Kaikkein eniten nuori saa jaksosta irti, kun hän pääsee tutustumaan erilaisiin toimenkuviin seuraamalla kokeneiden tekijöiden työskentelyä. Pelkkä mapittaminen, lakaiseminen tai kahvin keittäminen ei anna todellista kuvaa työelämästä ja erilaisista uravaihtoehdoista millään alalla. Kisälleiksi kasi- ja ysiluokkalaisista ei vielä ole, mutta innokkaiksi oppipojiksi ja -tytöiksi kyllä!

Käytännössä TET-jaksoon voi kuulua esimerkiksi

  • turvallisuushavainnointi ja TR-mittauksiin osallistuminen
  • kaikenlaiset assistentin työt ohjaajan mukana kulkiessa
  • yrityksen erilaisten toimenkuvien kartoittaminen esimerkiksi valmista haastattelupohjaa hyödyntäen (tavoitteena koko yrityksen toimintaan tutustuminen)
  • oman aluesuunnitelman laatiminen tyhjälle kartalle
  • yrityksen nettisivujen tutkiminen: Löytyykö sivuilta helposti tietoa? Minkälaisia mielikuvia sivujen pohjalta syntyy?
  • materiaalin, kuten valokuvien ja videoiden, tuottaminen sosiaalisen median kanaviin
  • Lisää ideoita löydät TET-jakson esimerkkilukujärjestyksestä. Lukujärjestys on jaettu kolmen tunnin mittaisiin osiin, joista voit valita soveltuvimmat ja käyttää niitä jakson ideoinnin tukena.

TET-jakson toteutustapa on todella vapaa. Vaarallisia töitä nuorilla ei tule teettää, mutta lähes kaikki muu on sallittua ja vain mielikuvitus on rajana. Lue lisää TET-jaksoon liittyvistä mahdollisuuksista ja rajoituksista työnantajalle suunnatusta TET-ohjeesta.