Ungdomsarbetsledare

 

I ungdomsarbetsledarens arbete är mötet med barn och unga i skolåldern samt unga vuxna viktigt. I församlingen ordnar ungdomsarbetsledaren läger, utflykter och evenemang, leder grupper samt utbildar och introducerar frivilliga, bland annat hjälpledare.

Ungdomsarbetsledaren planerar, genomför och utvecklar verksamheten tillsammans med barnen, de unga och deras familjer. Han eller hon samarbetar med kommunens ungdomsarbete, skolor och läroinrättningar samt med organisationer som arbetar med unga.

 

Foto: Suvi Sievilä