Trädgårds- och begravningsplatsarbetare 

 

Till trädgårds- och begravningsplatsarbetarens arbete hör skötsel av begravningsplatser och grönområden, till exempel gräsklippning, bevattning, skötsel av gångar, anläggning av nya gräsmattor och planteringar samt gravskötsel. Här ingår ofta olika arbeten med maskiner och maskinunderhåll.

 

Foto: Aarne Ormio