Präst

 

Prästen finns till för människorna och möter dem i olika livssituationer. Prästen lyssnar, ber och diskuterar med folk som behöver hjälp. Till prästens uppgifter i församlingen hör att förrätta gudstjänst, dop, jordfästning och vigsel samt att leda konfirmandarbetet. Prästen måste göra förberedelser både på egen hand och tillsammans med andra. Prästen utför sitt arbete till exempel i kyrkan, på läger, i skolor och i köpcentrum.