Ledare för missionsarbete och internationellt arbete 

 

Ledaren för missionsarbete och internationellt arbete koordinerar de internationella relationerna och besöken i den egna församlingen. Han eller hon ordnar evenemang och berättar om kyrkans globala ansvar exempelvis genom att besöka daghem, skolor och olika grupper som samlas.