Ledare för barnverksamhet

 

Ledaren för barnverksamheten planerar och genomför evenemang samt koordinerar och utvecklar församlingens småbarnspedagogik och familjearbete tillsammans med barnledarna. Ledaren för barnverksamheten lyssnar på barnens önskemål och initiativ och planerar, genomför och utvecklar också verksamheten tillsammans med barnen och familjerna. Centralt i arbetet är samarbetet med den kommunala småbarnspedagogiken, till exempel daghem, och med andra organisationer som arbetar med barn och familjer.