Kyrkvaktmästare

 

Kyrkvaktmästaren/vaktmästaren tar emot de som kommer till församlingens evenemang och tar hand om de praktiska arrangemangen. Till arbetet hör att ställa i ordning utrymmena inför gudstjänster, dop, vigslar eller jordfästningar. I en del församlingar sköter kyrkvaktmästaren också vaktmästaruppgifter. 

 

Foto: Aarne Ormio