Kommunikatör/informatör

 

Kommunikatören/informatören förmedlar information om församlingen och dess verksamhet. Han eller hon skriver pressmeddelanden och webbnyheter, uppdaterar församlingens webbsidor samt gör broschyrer och annonser. Han eller hon ansvarar också för den interna informationen i församlingen och informerar om kyrkofullmäktiges och kyrkorådets beslut. 

Till uppgifterna kan också höra att fotografera och filma olika evenemang i församlingen.  I arbetet används ofta olika program för bildhantering, layout och videoredigering.

 

Foto: Aarne Ormio