Kantor

 

Kantorn är församlingens musiker. Kantorn musicerar tillsammans med människor i alla åldrar exempelvis i gudstjänster, musiklekskolor och dagklubbar, med konfirmander och vid besök i skolor och på institutioner. Kantorn samarbetar också med andra musikaktörer på orten.

 

Foto: Elfhill / Pentti Mansukoski