Församlingsmästare

 

Församlingsmästarens/specialyrkesmannens uppgifter anknyter till fastighetsskötsel. Till uppgifterna hör olika underhålls- och renoveringsarbeten, till exempel reparationer, uppföljning av fastigheternas skick och städning. Till underhållet av områdena utomhus hör bland annat snöarbete samt skötsel av gräsmattor och begravningsplatser. 

 

Foto: Aarne Ormio