Praoperioden ur arbetsgivarens synvinkel: en satsning på framtiden

 

Eleverna i årskurs 8 och 9 samt gymnasieeleverna kan delta i praktisk arbetslivsorientering, dvs. prao. Praoperioderna är 1–2 veckor långa och är placerade under hösten eller våren. Under praoperioden är eleven försäkrad via skolan och ingen lön betalas för perioden. Arbetstiden är sex timmar per dag inklusive lunchpaus. Det är önskvärt att praoeleven får bekanta sig med så många olika yrken i församlingen som möjligt under perioden.

’Praoeleverna är ansvarsfulla, kunniga, socialt kompetenta, samarbetsvilliga och kreativa’

’Vi tar emot praoelever med glädje!’

’Vi har väldigt goda erfarenheter av praoelever. Det är roligt att församlingen och arbetsuppgifterna i den intresserar’

’Vi har inte haft praoelever på många år. Men nu fick vi upp ögonen och insåg att vi ju varit dumma när vi inte låtit ungdomar bekanta sig med kyrkans arbeten. I höst tar vi emot praoelever igen!’

Vad krävs för en bra och lyckad praoperiod?

 

1. En motiverad handledare som har tillräckligt med tid för handledningen.
2. En arbetsgemenskap som deltar i handledningen av praoeleverna.
3. Att man tar hänsyn till praoelevernas önskemål och målsättningar och ingår praoavtal med eleven.
4. Ett på förhand planerat schema för praoperioden där mångsidiga arbetsuppgifter ingår.
5. Valmöjlighet: ska man koncentrera sig på ett yrkesområde eller bekanta sig med flera olika yrken och områden under veckan.
6. Att man säkerställer säkerheten, arbetarskyddet och introduktionen.
7. Att man tar del av de ungas erfarenheter och respons under och efter praoperioden.
8. Handledarens bedömning av praoelevens prestation.

Ladda ner ett praoschema!