Ekonomichef

 

Ekonomichefen följer upp och utvecklar församlingens ekonomi och förvaltning. Ekonomichefen svarar för beredning av budget och bokslut, ekonomiplanering, kostnadskalkylering och upphandling.