Byråsekreterare

 

Byråsekreterarens/kanslistens viktigaste uppgift är kundservice. 

Han eller hon sköter bokningar i anslutning till dop, vigsel och jordfästning samt sköter ärenden som rör befolkningsregistret. Till arbetet hör också många slags administrativa uppgifter.

 

Foto: Aarne Ormio