Barnledare

 

Barnledaren i en församling arbetar med barn under skolåldern och deras familjer i många olika situationer inom småbarnspedagogiken och familjearbetet. Barnledaren genomför evenemang för barnen och familjerna. Barnledaren fungerar som ledare för klubbar, utflykter och läger samt för morgon – och eftermiddagsverksamhet. I uppgifterna ingår ofta samarbete med den kommunala småbarnspedagogiken och lokala aktörer.

 

Foto: Aarne Ormio