Prao i församlingen

Bekanta dig med arbetslivet i en församling

 

Bekanta dig med yrkena i en församling

 

Församlingens anställda möter människor i alla åldrar, från spädbarn till seniorer. Det behövs många slags yrken för att detta ska lyckas. Mötesplatsen kan vara var som helst: i sociala medier, vid altaret, i skolan, på begravningsplatsen, på sjukhuset eller i sandlådan.

Varje läger behöver ha god mat, en ren och snygg plats, ett intressant program och en trygg atmosfär.
Den som är i nöd kan få hjälp via diakonibyrån, matutdelningen, familjerådgivningen eller genom privata samtal. De som ska gifta sig kyrkligt besöker pastorskansliet eller använder kyrkans e-tjänster, avtalar om lokaler och musik och har ett vigselsamtal med prästen. Församlingen har också verksamhets- och personalledning, ekonomiplanering och beslutsberedning. Allt detta förmedlas med bilder, ord och videor på webben, i sociala medier och i olika medier.

I församlingarna inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland arbetar 20 000 yrkesutbildade personer inom olika områden.
De möter människor till vardags och fest.

Ska ni erbjuda en praoplats?

”Mitt arbete har varit självstyrt och trevligt, och jag har själv fått organisera mina arbetsuppgifter på ett förnuftigt sätt mellan tillfällena. Och det är klart att man också måste äta. Jag är stolt över hur bra jag har lyckats ordna mitt schema och skött de uppgifter som jag ansvarat för.”

”Alla som jag har arbetat med har tagit hänsyn till mig och låtit mig göra många olika saker. Men man har inte lassat på mig uppgifter, utan om jag velat har jag bara fått följa med vid sidan om. Ett stort tack för detta. I sin helhet har prao-upplevelsen varit bra och jag rekommenderar den säkert till andra också.”

”En mycket trevlig och intressant praoperiod, där jag kunde bekanta mig med arbetet ur ett brett perspektiv.”

”Ett mångsidigt arbete, det finns alltid något att göra.”

”Jag fick använda min fantasi”

”Inte bara Jesus-snack”

”Man jobbade tillsammans”

”Avslappnat, men inte tråkigt. Förutom mötena”

”Arbetskompisarna hade roligt tillsammans och skrattade mycket”

”Varierande arbetstid. Ibland började jobbet sent, men det slutade sent också”

”Det var överraskande roligt”

Läs mer om att jobba i kyrkan!