Kannustetaan nuoria mukaan merialalle!

 

Suomella on mahdollisuus tulla maailman johtavaksi meriklusteriksi, kun globaalit markkinat lähivuosikymmeninä kasvavat. Merialan tunnettuutta ja houkuttelevuutta erityisesti nuorten parissa tulee nostaa, jotta alalle riittää tulevaisuudessa uusia ja osaavia tekijöitä.

Tämän vuoksi kannattaa tarjota nuorelle mahdollisuus tutustua alaan Merialan Tetin kautta! Tämän kautta lisäät yrityksesi vetovoimaa ja löydät huippuosaajat jo ennakkoon.

Suomen meriklusterin on merialan elinkeinotoimijoiden yhteistyöhanke, jonka yhtenä tavoitteena on nostaa meriklusterin tunnettuutta ja alan näkyvyyttä. Hankkeen päätoimijat ovat Suomen Varustamot ry, Meriteollisuus ry, Suomen Satamaliitto ry ja Satamaoperaattorit ry.  Hanke on Euroopan meri- ja kalatalousrahaston sekä Ely-keskuksen rahoittama. Lisätietoa hankkeen kotisivuilla: www.finnishmaritimecluster.fi.

Työnantaja, muista nämä kohdat! 


Kysy kuulumisia

Kysy tettiläisen kuulumiset usein ja selvitä onko hänellä mielessä kysymyksiä.

R

Suunnittele

Tee tettiläiselle tet-lukkari tet-jaksolle, ja jaa ohjausvastuuta useille työntekijöille.

Esittele

Tarjoa tettiläiselle yksittäisten tehtävien lisäksi kokonaiskuva yksikössäsi tehtävistä hommista.