Lukion TET-Jakso

Lukion TET-jakson tarkoituksena on tutustua muutaman tunnin tai muutaman työpäivän ajan eri ammattialoihin. Lukioista vaihdellen opiskelijalla on mahdollisuus työelämään tutustumisjaksolla myös tutustua jatko-opiskelupaikkoihin.

Käytänteet lukion työelämään tutustumisesta saattavat vaihdella. Yleisesti opiskelijoita kannustetaan etsimään TET-paikka itse. Suunnitelma ja sopimus TET-paikasta hyväksytetään opinto-ohjaajalla. Opiskelijat voivat valita TET-paikan jatko-opiskelusuunnitelmien mukaisesti. Opiskelijoita voidaan ohjata tutustumisjakson jälkeen laatimaan raportti tutustumisesta. Lukioista vaihdellen opiskelijat voivat saada TET-jaksosta myös suoritusmerkinnän.