TET-jakson päätyttyä työnantaja arvioi oppilaan TET-jakson. Arvioinnin pääsee tekemään TET-sopimuksen lopusta löytyvästä ”Tee loppuarviointi”-valinnasta.

Työnantaja arvioi TET-jaksolaisen hyviä ja kehitettäviä ominaisuuksia, sekä arvioi asteikolla oppilaan käyttäytymistä, täsmällisyyttä, ahkeruutta ja oma-aloitteisuutta. Työnantaja voi merkitä loppuarvioon kiinnostuksensa tarjota oppilaalle kesätyöpaikkaa. Lopuksi loppuarvio tallennetaan ja lähetetään.