Tetti on mahdollisuus sekä nuorelle että työnantajalle.

 

TET-jakso on monelle nuorelle ensimmäinen kosketus työelämään. Parhaimmillaan se voi herättää kipinän hakeutua tietylle alalle ja luo hyvän pohjan myöhemmin töissä tarvittaville taidoille.

Tetti on hyvä mahdollisuus myös työnantajalle: se on samalla konkreettinen vastuullisuusteko ja tilaisuus jättää positiivinen muistijälki tulevaisuuden osaajiin.

Hyvällä suunnittelulla tet-jakso muodostuu antoisaksi kokemukseksi kaikille osapuolille. Tettiläiselle voi tehdä valmiiksi lukkarin, jossa huomioidaan jo etukäteen monipuolinen tutustuminen eri toimintoihin ja erilaisten tehtävien tarjoaminen. Sekä nuorta että tettipaikan vastuuhenkilöä helpottaa, jos päiville on olemassa selkeä rakenne eikä tekemistä tarvitse keksiä lennosta.

Tettiläisen perehdytys kannattaa suunnitella huolellisesti ja nimetä vastuuhenkilö, joka huolehtii siitä, että nuori tietää mitä häneltä odotetaan. Ruokailut, tauot ja muut työpaikan käytännöt on myös muistettava käydä läpi. Salassapitoon ja turvallisuuteen liittyvät ohjeet on hyvä antaa nuorelle myös kirjallisina.

Tutustu tulevaisuuden osaajiin!

Käytä tilaisuus hyväksi tetin aikana ja kysele nuorelta, mitä ajatuksia ja odotuksia hänellä on työelämästä. Opit ymmärtämään paremmin myös nuoria työntekijöitä ja saat mahdollisesti uusia, raikkaita ideoita!

v

Kysy kuulumisia

Kysy tettiläisen kuulumiset usein ja selvitä onko hänellä mielessä kysymyksiä.
b

Suunnittele

Tee tettiläiselle tet-lukkari tet-jaksolle, ja jaa ohjausvastuuta useille työntekijlille.

Esittele

Tarjoa tettiläiselle yksittäisten tehtävien lisäksi kokonaiskuva yksikössäsi tehtävistä hommista.

Nuorilla työntekijöillä on erilaiset työehdot

Lakitietoa nuorista työntekijöistä

Tee kirjallinen TET-sopimus tettiläisen kanssa!