Yhteisöpedagogi

 

Yhteisöpedagogi on nuorisokasvatuksen ammattilainen, joka tekee merkityksellistä työtä nuorten parissa. Hän ideoi, ohjaa, tukee, neuvoo ja aktivoi sekä yksilöitä että erilaisia ryhmiä. Laajalla ja monimuotoisella alalla on tarjolla paljon erilaisia suunnitteluun, kasvatukseen ja johtamiseen liittyviä työtehtäviä. Tutkinnon suoritettuasi olet nuorten kasvatuksen ja ohjauksen ammattilainen ja hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden kehittäjä. Näitä osaamisen taitojasi voit hyödyntää toimiessasi myös eri-ikäisten ihmisten kanssa esimerkiksi järjestöissä, tapahtumissa, monikulttuurisessa työssä jne. Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi voit toimia asiantuntijatehtävissä nuorisokasvatuksen erilaisissa toimintaympäristöissä, esimerkiksi nuorisotyössä, vapaa-aikatoiminnassa ja järjestötyössä.

 

Työn vaatimukset

• Yhteisöpedagogina tarvitset ryhmä-, yksilö- ja verkko-ohjaamisen taitoja
• Hyödynnät nuorisokasvatuksen pedagogisia menetelmiä, esim. kulttuuriset ja luovat menetelmät, osallisuutta edistävät menetelmät, erityispedagogiikka, mediakasvatus, liikuntakasvatus
• Työsi on nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen tukemista sekä syrjäytymisen ehkäisemistä
• Työssäsi tarvitset yhteistyö- ja organisointitaitoja
• syrjäytymisen ehkäisemistä

 

Toisen asteen opintojen jälkeen (lukio tai ammattikoulu) ammattikorkeakouluissa voi opiskella yhteisöpedagogiksi ja suorittaa humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkinnon yhteisöpedagogi (AMK). Tutkinnon kesto on n. 3,5v.