Välinehuoltaja

 

Välinehuoltaja huolehtii sairaanhoidossa käytettävien välineiden ja laitteiden pesusta, desinfioinnista ja käyttövalmiudesta. Hän pesee, desinfioi ja pakkaa sekä tarkastaa niiden kunnon ja toimivuuden sekä tarvittaessa toimittaa välineet huoltoon. Välinehuoltajia työskentelee mm. sairaaloiden ja terveyskeskusten välinehuoltokeskuksissa, leikkaussaleissa, teho- ja dialyysiyksiköissä, synnytyssaleissa, laboratorioissa, yksityisillä lääkäriasemilla, lääketehtaiden välinehuoltoyksiköissä sekä elintarvikelaboratorioissa.

Ammatti vaatii välinehuollon osaamista, huolellisuutta, pikkutarkkuutta ja järjestelykykyä.
Työ edellyttää laajaa välineiden ja instrumenttien nimikkeiden sekä välineiden toiminnan ja käyttötarkoituksen tuntemista. Välinehuoltaja huolehtii myös hoitovälineiden varastoinnista ja jakelusta. Välinehuoltaja käyttää työssään erilaisia sterilointimenetelmiä ja -laitteita ja tekee laatutarkastuksia. Välinehuoltajan tulee toimia yhteistyössä sairaalan muun henkilöstön kanssa. Työyksikössään välinehuoltaja tekee työtään sekä yksin että ryhmätyönä. Työ on pääasiassa päivä- ja iltatyötä.

 

Työn vaatimukset

• Välinehuoltajan työssä sinulta edellytetään kätevyyttä, järjestelykykyä ja kykyä hallita teknisiä laitteita.
• Työssäsi välinehuoltajana vaaditaan erityistä huolellisuutta ja pikkutarkkuutta. Työtä on pystyttävä tekemään joutuisasti sairaalan rytmin mukaisesti.
• Työ on vastuullista. Vaikka työ on ajoittain urakkaluonteista ja kiireistä, välinehuoltaja ei voi tinkiä hygieenisyydestä eikä tarkkuudesta.
• Työympäristön kosteus, kuumuus ja vetoisuus voivat haitata. Myös raskaat nostot voivat rasittaa fyysisesti.
• Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä allergia voivat haitata alalla työskentelyä.

 

Välinehuoltajan koulutusta järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).