Tetistä motivaatio ammatinvalintaan

 

Tet-jakso on usein nuoren ensimmäinen kosketus työelämään ja työnantajana pystyt tarjoamaan oppilaalle innostavan kokemuksen, mikä parhaimmillaan johtaa päätökseen hakeutua alalle. Tutustumisjaksolle tuleva nuori on edelleen koululainen; hän ei ole työsuhteessa.

Tetissä nuori ei tule töihin vaan tutustumaan työelämään. Hänelle onkin hyvä miettiä erilaisia selkeitä ja monipuolisia työtehtäviä. Ohjeista hänet hyvin, sillä uusi ympäristö voi tuntua aluksi vieraalta ja pelottavalta. Anna palautetta ja pohdi yhdessä nuoren kanssa erilaisia työhön liittyviä tapoja ja näkökulmia.  Anna hänen seurata erilaisia työpaikalla tapahtuvia tehtäviä ja toimintoja. Voit esimerkiksi haastaa nuoren miettimään, mitä erilaisia ammatteja työpaikalta löytyy.

Sosiaali- ja terveysala on tulevaisuuden työllistäjä

 

Moni nuori on alasta kiinnostunut, mutta ei arvaa sille hakea, koska ei kouluaikanaan ole saanut ensikosketusta alaan. Ota rohkeasti nuori tet-jaksolle sosiaali- ja terveysalalle ja herätä innostus ja mielenkiinto alaa kohtaan.

 

Esimerkkejä nuorille suunnattavista tet-jakson tehtävistä:

Päiväkodit ja leikkikentät: Lasten päivittäisten askartelu-, leikki- ja laulutuokioiden ohjaaminen leikkikentällä, sekä lasten yleisestä hyvinvoinnista huolehtiminen. Avustavien tehtävien tekeminen lapsiryhmässä, työskentely osana päiväkodin henkilökuntaa. Avustaminen, pukemisessa, syöttämisessä, nukuttamisessa jne.

Vanhusten ja vammaisten ympärivuorokautinen ja muu osastohoito: Asukkaiden kanssa seurustelu ja pelaaminen, lehtien lukeminen ym. virikeohjaus. Mahdollisesti myös avustaminen pyykki- ja ruokahuollossa. Avustavat tehtävät toimintakykyä ylläpitävissä toiminnoissa kuten liikunnassa ja viriketoiminnassa. Apuvälineisiin tutustumista ja niiden käytön harjoittelua, ulkoilussa avustaminen. Kannustamme myös ottamaan nuoria mukaan seuraamaan esimerkiksi kevyitä hoitotoimia ja lääkehuollon toimia, jotta hänelle muodostuu realistisen kokonaiskuva alalla työskentelystä.

Inspiroidu TET-lukkarista

Laki nuorista työntekijöistä

Alaikäinen töissä – lue, mitä pitää huomioida

Mitkä työt nuorille sopii?

Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuudesta

Mitkä työt nuorelle ei sovi?

Työnantajan tet-muistilista

t

Kysy kuulumisia

Kysy tettiläisen kuulumiset usein ja selvitä onko hänellä mielessä kysymyksiä. 

k

Suunnittele

Tee tettiläiselle tet-lukujärjestys tet-jaksolle, ja jaa ohjausvastuuta useille työntekijöille. 

Esittele

Tarjoa tettiläiselle yksittäisten tehtävien lisäksi kokonaiskuva yksikkösi työtehtävistä.