Toimintaterapeutti

 

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan ammattilainen. Toimintaterapialla tuetaan asiakkaan päivittäistä elämää. Toimintaterapeutteja työskentelee sairaaloissa, hoito- ja kuntoutuslaitoksissa, terveyskeskuksissa, päiväkodeissa, vanhainkodeissa, erityiskouluissa, vammaisjärjestöissä, asiakkaan kotona ja työklinikoilla. Heitä toimii myös ammatinharjoittajina ja yrittäjinä. Toimintaterapialla tuetaan asiakkaan päivittäistä elämää: itsestä huolehtimista, asioimista ja kotielämää, koulunkäyntiä ja opiskelua, työkykyä ja työssä selviytymistä, yhteiskunnallista osallistumista, vapaa-ajan viettämistä, leikkimistä ja lepoa.

Toimintaterapeutti arvioi asiakkaan kykyä ja mahdollisuuksia toimia arjessa niin kotona, koulussa kuin työssäkin. Arvioinnin pohjalta suunnitellaan terapia tai apuvälinepalvelu, annetaan ohjausta tai neuvontaa. Toimintaterapia voi olla joko yksilö- tai ryhmäterapiaa. Toimintaterapeutin työ on yleensä päivätyötä.

 

Työn vaatimukset

• Toimintaterapeutin tulee kyetä kohtaamaan ihmisiä ennakkoluulottomasti ja myötäeläen elämän vaikeissa murrostilanteissa.
• Toimintaterapeutin tulee olla itsenäinen, mutta yhteistyökykyinen.
• Työssäsi tarvitaan pitkäjännitteisyyttä ja kärsivällisyyttä sekä hienotunteisuutta ja psykologisia taitoja.
• Tärkeitä ominaisuuksia ovat kädentaidot ja ongelmanratkaisukyky.
• Uusien apuvälineiden ja kuntoutusmenetelmien kehittämistyössä toimintaterapeutilta edellytetään luovuutta, suunnittelukykyä, kolmiulotteista hahmotuskykyä sekä käytännöllisyyttä. Työkokemus miltä tahansa alalta on eduksi.
• Henkistä rasittavuutta työssä aiheuttavat mm. pitkät kuntoutusjaksot, kiire sekä jatkuva työn vaatima sosiaalisuus.
• Toimintaterapeutti tekee yhteistyötä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä sekä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.
• Hyvät ihmissuhdetaidot ovat ammatissa tarpeen.

 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella toimintaterapiaa ja suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon toimintaterapeutti (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. Opintoihin voit hakeutua suoritettuasi joko lukion tai ammattiopiston.