Terveydenhoitaja

 

Terveydenhoitajat työskentelevät väestön terveyden edistämisen tehtävissä esimerkiksi lasten- ja äitiysneuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, perhesuunnittelussa ja työterveyshuollossa. Pääpaino työssä on terveyden edistämisessä ja ennalta ehkäisyssä. Terveydenhoitajan työ on pääsääntöisesti päivätyötä. Työ on itsenäistä ja vastuullista. Työssä tarvitaan hyviä ihmissuhdetaitoja ja ymmärrystä erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa ja kulttuureissa elävien ihmisten kohtaamisesta. Terveydenhoitajat saavat opinnoissaan myös sairaanhoitajan pätevyyden, joten he voivat työskennellä myös sairaanhoidon tehtävissä.

 

Työn vaatimukset

• Olet hyvä kuuntelemaan ja sinulla on hyvät ongelmanratkaisutaidot
• Haluat tehdä työtä eri ikäisten ihmisten ja perheiden kanssa
• Olet kiinnostunut terveyden edistämisestä, ympäristöterveyden vaikutuksista ja ennalta ehkäisystä
• Haluat kehittää osaamistasi ja pitää osaamisesi ajan tasalla
• Terveydenhoitajan työssä sinulta edellytetään erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta mm. rokotteiden kanssa, kehityksen seurannan parissa (esim. raskauden ja lapsen kehityksen seuranta), sekä poikkeaviin tilanteisiin reagoinnissa.
• Työssäsi tarvitaan vuorovaikutustaitoja erilaisten potilaiden kohtaamisessa sekä yhteistyötaitoja moniammatillisten tiimien parissa.

 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella röntgenhoitajaksi ja suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon röntgenhoitaja (AMK). Opintojen Terveydenhoitajan koulutuksen laajuus on 240 eli 4 vuotta. Tutkintonimike on terveydenhoitaja (AMK). Terveydenhoitajat (AMK) saavat sairaanhoitajan pätevyyden valmistuttuaan. Opintoihin voit hakeutua suoritettuasi joko lukion tai ammattiopiston.