Sairaanhoitaja

 

Sairaanhoitajat ovat hoitotyön ammattilaisia. He tekevät itsenäistä ja vastuullista työtä, joka perustuu hoitotieteeseen. Sairaanhoitajana edistät ja ylläpidät potilaiden terveyttä, ehkäiset ja hoidat sairauksia sekä lievität kärsimystä. Sairaanhoitajana osaat tuoda hoitotyön näkökulman moniammatilliseen työryhmään.

Sairaanhoitajat edustavat hoitotyötä laajasti – käytännön työssä toimivista sairaanhoitajista opettajiin, tutkijoihin ja johtajiin. Sairaanhoitajia työskentelee sairaaloissa vuodeosastoilla ja poliklinikoilla, terveysasemien vastaanotoilla, kotisairaanhoidossa, vanhainkodeissa, kuntoutuslaitoksissa ja erilaisissa toimenpideyksiköissä.

 

Työn vaatimukset

• Sinulla on hyvät ongelmanratkaisutaidot ja kyky tehdä nopeita päätöksiä
• Haluat tehdä työtä ihmisten kanssa
• Olet kiinnostunut käyttämään uusinta teknologiaa
• Haluat kehittää osaamistasi ja pitää osaamisesi ajan tasalla
• Sairaanhoitajan työssä sinulta edellytetään erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta mm. lääkehoidossa, potilaan elintoimintojen (hengitys, verenkierto, tajunnan taso) seurannassa ja erilaisten apuvälineiden ja laitteiden käytössä.
• Työssäsi tarvitaan vuorovaikutustaitoja erilaisten potilaiden kohtaamisessa sekä yhteistyötaitoja toimittaessa muiden hoitoon osallistuvien kanssa.

 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella sairaanhoitajaksi ja suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon sairaanhoitaja (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. Opintoihin voit hakeutua suoritettuasi joko lukion tai ammattiopiston.