Röntgenhoitaja

 

Röntgenhoitaja tutkii ja hoitaa potilaita diagnostisen ja terapeuttisen radiografian menetelmin. Useimmat röntgenhoitajat työskentelevät terveydenhuollossa terveyskeskusten röntgenosastoilla ja sairaaloiden röntgen-, isotooppi- ja sädehoito-osastoilla. Osa työskentelee tutkimus-, tuotekehitys-, markkinointi- ja koulutustehtävissä, eläinlääkintähuollossa, muissa säteilyn käytön asiantuntijatehtävissä ja säteilynkäytön valvontatehtävissä teollisuudessa. Röntgenhoitaja vastaa osaltaan röntgentutkimusten suorittamisesta, röntgenkuvien käsittelystä, analysoinnista, arkistoinnista ja tarvittaessa tulostamisesta. Röntgenhoitajalle kuuluu lisäksi tutkimuslaitteiden tarkkailu, jotta tutkimusten suorittaminen olisi turvallista ja tutkimustulos laadukas.

Terveyskeskusten röntgenosastoilla työ on usein päivätyötä, kuten myös sädehoidossa ja isotooppiosastoilla. Erikoissairaanhoidossa, sairaaloiden diagnostisissa kuvantamisyksiköissä, röntgenissä tehtävä työ on joko päivä-, kaksivuoro- tai kolmivuorotyötä.

 

Työn vaatimukset

• Röntgenhoitajan työssä käytettävä korkeatasoinen teknologia edellyttää kiinnostusta matematiikan, fysiikan, lääketieteellisen tekniikan ja tietotekniikan soveltavaan tietoon.
• Röntgenhoitajana tarvitset kädentaitoja, luovuutta, kolmiulotteista hahmotuskykyä ja tarkkuutta.
• Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat tarpeen tutkimus- ja hoitotilanteissa teknisen osaamisen lisäksi.
• Röntgenhoitajana työskentelet päivittäin eri-ikäisten potilaiden kanssa.
• Työssäsi tarvitset joustavuutta ja kykyä asettua potilaan asemaan.
• Yhteistyö muun terveydenhuollon henkilökunnan kanssa edellyttää ryhmätyötaitoja.
• Potilaiden nostot ja kääntämiset sekä työmenetelmistä johtuvat epätarkoituksenmukaiset työskentelyasennot saattavat aiheuttaa niska- ja hartiavaivoja.

 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella röntgenhoitajaksi ja suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon röntgenhoitaja (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. Opintoihin voit hakeutua suoritettuasi joko lukion tai ammattiopiston.