Perustason ensihoitaja

 

Perustason ensihoitaja on lähihoitaja, joka toimii ensiapua ja kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoryhmässä. Työpaikkoja on ensihoito- ja sairaankuljetusyksikössä sekä sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla. Kiireelliset ja odottamattomat työtehtävät edellyttävät nopeaa päätöksentekokykyä sekä hyvää fyysistä kuntoa.

Perustason ensihoitajat työskentelevät sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla sekä leikkaus-, anestesia- ja ortopedisillä osastoilla. Työtehtävät vaihtelevat eri työpaikoissa.

Ensihoito- ja sairaankuljetusyksiköissä perustason ensihoitaja osallistuu äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoitoon. Päivystyspoliklinikoilla perustason ensihoitaja toimii osana ensiapua ja kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotiimiä. Erityisen vaativaa on konsultointi päivystävän lääkärin kanssa vaikeasti loukkaantuneen potilaan tilasta.

Perustason ensihoitaja työskentelee myös yksityisissä sairaankuljetusyrityksissä sekä palo- ja pelastuslaitoksissa sairaankuljettajina. Osa toimii itsenäisinä yrittäjinä sairaankuljettajina.

 

Työn vaatimukset

• Perustason ensihoitajana sinulta edellytetään ensiavun ja muun ammatissa annettavan hoidon osaamista ja siinä tarvittavien työvälineiden hallintaa.
• Perustason ensihoitajana kykenet työskentelemään tilanteessa kuin tilanteessa ja osaat tehdä nopeasti päätöksiä.
• Ammatissa tarvitaan hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja niin potilaan kuin myös muun hoitohenkilökunnan kanssa.
• Työssäsi ensihoitajana tarvitset myös kärsivällisyyttä, kykyä kuunnella ja taitoa rauhoittaa potilaita sekä herättää heissä luottamusta.
• Hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto ovat välttämättömiä, mutta työ ei ole fyysisesti niin raskasta, etteikö se sopisi myös naisille. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet voivat kuitenkin olla esteenä ammatissa toimimiselle.
• Perustason ensihoitaja tarvitsee vähintään ABC-luokan ajokortin.

 

Opintoihin voit hakeutua suoraan peruskoulusta. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).