Naprapaatti

 

Naprapaatti on tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn erikoistunut hoitohenkilö. Naprapaatit työskentelevät pääsääntöisesti yrittäjinä yksityisvastaanotollaan, lääkäriasemalla tai fysikaalisessa hoitolaitoksessa. Osa naprapaateista toimii terveydenhuollossa mm. kouluttajina tai konsultteina. Naprapaatti on erikoistunut tuki- ja liikuntaelinvaivojen, eli lihasten ja nivelten ongelmien tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Naprapatia on manuaalista terapiaa, jota antavat myös kiropraktikot, osteopaatit ja tuki- ja liikuntaelimiin erikoistuneet fysioterapeutit. Hoidon tavoitteena on normalisoida nivelten liikkuvuutta ja pehmytkudosten toimintaa sellaisissa nivelissä, joiden liikkuvuus on häiriintynyt. Hoito on osa kuntoutusta, jonka tavoitteena on ihmisen työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen.

Naprapaatti työskentelee yleensä yrittäjänä omissa työtiloissaan. Työssä toimitaan yhteistyössä erityisesti potilaan hoidosta vastaavan lääkärin, usein ortopedin, fysiatrin tai työterveyslääkärin kanssa. Potilaat tulevat naprapaatin vastaanotolle keskimäärin 2-10 kertaa. Työaikoihin vaikuttavat asiakkaan/potilaan toivomukset, joten työtä tehdään myös iltaisin ja viikonloppuisin.

 

Työn vaatimukset

Naprapaatin kliinisessä työssä korostuvat tutkimus- ja hoitomenetelmien hallinta.
• Naprapaatin on osattava soveltaa teoriatietoa käytäntöön.
• Ammatissa tarvitaan ongelmanratkaisu-, päätöksenteko- ja vuorovaikutustaitoja.
• Työ edellyttää itsenäistä ja vastuullista työskentelyä potilasturvallisuus huomioiden
• Naprapaatti työskentelee pääsääntöisesti käsillä, mutta erityisesti voimaa ei tarvita, sillä kyse on oikean tekniikan hallinnasta.
• Työssä vaaditaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä yhteistyötaitoja toimittaessa potilaan hoidosta vastaavan lääkärin kanssa.
• Hyvät ihmissuhdetaidot ovat työssä välttämättömiä. Naprapaatin on kyettävä luomaan luottamuksellinen suhde potilaaseen.
• Hyvä fyysinen kunto on eduksi.

 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella naprapatiaa ja suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon naprapaatti (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. Opintoihin voit hakeutua suoritettuasi joko lukion tai ammattiopiston.