Vammaistyön osaamisala

 

Vammaistyöhön suuntautunut lähihoitaja työskentelee vammaisten ihmisten kanssa kodeissa, avohuollossa, laitoksissa ja vammaisjärjestöissä. Hän tukee ja ohjaa vammaisia päivittäisissä toiminnoissa ja kodinhoidossa. Vammaistyö on erilaista riippuen mm. vamman laadusta ja työpaikasta. Vammaistyöhön suuntautuvalta lähihoitajalta vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kohdata vammaisuutta ja erilaisuutta. Työpaikkoina ovat mm. kuntien asumisyksiköt, palvelutalot, perhekodit, työ- ja toimintakeskukset, vammaisten hoitolaitokset ja vammaisjärjestöt sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritykset.

Työn vaatimukset

• Vammaistyöhön suuntautuneelta lähihoitajalta edellytetään erilaisten terapioiden ja kuntoutusmenetelmien tuntemusta sekä korvaavien kommunikaatiomenetelmien hallintaa.
• Sinulle on hyötyä kuvallisen ilmaisun taidoista, kädentaitojen eri lajeista, liikunnan taidoista ja musiikkitaidoista toiminnan järjestämisessä.
• Tarvitset työssäsi mielenterveysongelmien tunnistamisen ja ymmärtämisen taitoa
• Vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä, samoin yhteistyötaidot, sillä työ sisältää toimimista moniammatillisessa työryhmässä. Yhteistyötä tehdään myös omaisten ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.
• Työ voi olla fyysisesti raskasta, joten oman kunnon hoitaminen on tärkeää. Ammatissa on tärkeää hallita ergonomisesti oikeat nosto- ja siirtotekniikat.

 

Lähihoitajan opinnoissa kaikki suorittavat pakolliset tutkinnon osat: Kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Pakollisten opintojen jälkeen voit valita mihin suuntaudut. Opintoihin voit hakeutua suoraan peruskoulusta. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).