Jalkojenhoidon osaamisala

 

Jalkojen hoitoon suuntautunut lähihoitaja työskentelee perusterveydenhuollossa, kuntoutuslaitoksissa, yrittäjinä tai ammatinharjoittajina omassa hoitolaitoksessa tai esimerkiksi yksityisellä lääkäriasemalla vuokralaisena.

 

Työn vaatimukset

• Osaat suunnitella työtäsi ja tehdä yhteistyötä työyhteisön ja ammatillisen verkoston jäsenenä
• Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan jalkojenhoitoa
• Osaat toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan, asiakkaan avustajan ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa jalkojenhoidon erityiskysymyksissä
• Osaat käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä, materiaaleja ja tuotteita jalkojen terveydenhoidossa ja lääkehoidossa

 

Lähihoitajan opinnoissa kaikki suorittavat pakolliset tutkinnon osat: Kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Pakollisten opintojen jälkeen voit valita mihin suuntaudut. Opintoihin voit hakeutua suoraan peruskoulusta. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).