Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

 

Ikääntyvien hoitoon ja kuntoutukseen suuntautunut lähihoitaja työskentelee vanhustyössä mm. kotihoidossa, avohoidossa ja sairaaloissa. Työpaikkoja on kuntien kotipalveluissa, kotipalveluyrityksissä, päiväkeskuksissa, päiväsairaaloissa, terveyskeskusten vuodeosastoilla, palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja sairaaloissa. Lisäksi ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaaminen on tarpeellista kaikkialla sosiaali- ja terveydenhuollossa, koska ikääntyneitä on paljon asiakkaina sosiaali- ja terveydenhuollon eri yksiköissä.

Kodinhoidossa huolehdit vanhusten perushoidosta ja arkipäivän askareista sekä avustat asioinneissa kodin ulkopuolella. Palvelutaloissa ja sairaaloissa vastaat ikääntyneiden perushoidosta sekä virikkeiden järjestämisestä. Tehtäväsi on syöttää, auttaa peseytymisessä, nostaa istumaan ja kävelyttää sekä ulkoiluttaa avun tarpeessa olevia ikääntyneitä.

 

Työn vaatimukset

• Työssäsi ikääntyneiden kanssa tarvitset tietoja ja käytännön taitoja sairauksista, niiden hoitamisesta ja ravitsemuksesta.
• Työ on asiakaslähtöistä, ja siinä korostuvat ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.
• Työssä tarvitaan organisointikykyä, omatoimisuutta ja kärsivällisyyttä.
• Varsinkin lisääntyvä muistisairaiden hoitotyö edellyttää kykyä sanattomien viestien tulkintaan ja rauhallista työotetta haastavissakin tilanteissa.
• Työ on ajoittain henkisesti ja fyysisesti raskasta.

 

Lähihoitajan opinnoissa kaikki suorittavat pakolliset tutkinnon osat: Kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Pakollisten opintojen jälkeen voit valita mihin suuntaudut. Opintoihin voit hakeutua suoraan peruskoulusta. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).