Lähihoitaja

 

Lähihoitajalla on hieno tutkinto. Se tuottaa laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan erilaisiin tehtäviin. Suuntautumisella valitaan oma urapolku ja erikoistunut osaaminen. Lähihoitaja osaa toimia erilaisissa toimintaympäristöissä esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, sairaaloissa, ryhmäkodeissa. Sairaalassa lähihoitaja on hoitohenkilökunnasta lähinnä potilasta. Siten tärkeän osan työstä muodostaa vuorovaikutus potilaan kanssa. Hän keskustelee potilaan kanssa hänen hoidostaan, ja niiden aiheuttamista kokemuksista, sekä hänen kuntoutuksestaan ja muista elämään liittyvistä asioista. Lähihoitaja on auttamishaluisen, toisista ihmisistä välittävän ammatti.

Hoitotyö on kokonaisvaltaista ihmisten auttamista. Avun tarve liittyy yleensä elämänhallintaan, sosiaalisiin, psyykkisiin tai fyysisiin asioihin. Potilaan yksilöllinen kohtaaminen ja keskustelu hänen kanssaan antavat tietoa hoidon suunnittelua ja arviointia varten. Työhön kuuluu myös potilaan omaisten ohjaamista ja tukemista. Ihmisläheinen työ edellyttää vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä joustavuutta. Toisinaan työ voi olla fyysisesti raskasta, joka edellyttää hoitajalta hyvää peruskuntoa. Joskus työ voi olla myös henkisesti raskasta. Henkistä kuormitusta lisää se, että nykyään voidaan hoitaa entistä sairaampia potilaita.

Erilaiset allergiat voivat haitata ammatissa työskentelyä. Myös tukielin vaivat voivat haitata liikkumista ja nostamista, jota työssä on paljon.

Opinnoissa korostuu opiskelijan henkilökohtainen opintopolku ja työelämälähtöisyys. Lähihoitajan tutkinto tuottaa ammattitaidon edellyttämät valmiudet. Ne ovat laaja-alaisia ja antavat opiskelijalle yleisen jatko-opintokelpoisuudet. Voit halutessasi jatkaa lasten hoitoon suuntautuneiden lähihoitajaopintojen jälkeen esimerkiksi sosionomi (AMK) tai terveydenhoitaja (AMK) opintoihin.

Lähihoitajana voit erikoistua monenlaisiin tehtäviin!