Kuntoutusohjaaja

 

Kuntoutusohjaaja on pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön yhteyshenkilö kuntoutuksen ammattihenkilöiden ja eri palvelujärjestelmien välillä. Hän ohjaa, neuvoo ja tukee potilasta ja hänen läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa. Kuntoutusohjaaja tukee asiakkaan itsenäistä selviytymistä arkipäivässä, elämänhallintaa ja sosiaalista toimintakykyä. Ohjaus ja neuvonta liittyvät sairauden tai vamman hoitoon, apuvälineiden käyttöön, erilaisten kuntoutusmahdollisuuksien ja sosiaalietuuksien selvittämiseen, hoitojen järjestämiseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen.

Kuntoutusohjaajat työskentelevät vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja heidän läheistensä kanssa esimerkiksi yliopisto- ja keskussairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa sekä erilaisissa projekteissa tai järjestöjen palveluksessa. Työ on pääasiassa säännöllistä päivätyötä. Työhön voi kuulua pitkiäkin päivittäisiä työmatkoja riippuen siitä, kuinka laajalla alueella kuntoutusohjaaja työskentelee.

 

Työn vaatimukset

• Kuntoutusohjaajan työ edellyttää riittävää tietoa oman potilasryhmän sairaudesta ja sen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta vaikutuksesta kuntoutujan arkeen.
• Kuntoutusohjaajan ammatissa tarvitaan kuntoutuksen tuntemusta
• Kuntoutusohjaaja tarvitsee työssään itsenäistä työskentelyotetta, suunnitelmallisuutta ja tiedonhakutaitoja.
• Työ edellyttää vuorovaikutustaitoja, pitkäjännitteisyyttä, yhteistyökykyä ja joustavuutta.
• Kykyä kokonaisvaltaiseen kuntoutujan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutuksen tukemiseen

 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella kuntoutusohjaajaksi ja suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon kuntoutusohjaaja (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. Opintoihin voit hakeutua suoritettuasi joko lukion tai ammattiopiston.