Jalkaterapeutti

 

Jalkaterapeutti tarjoaa jalkaterapiapalveluja, joiden tarkoituksena on ylläpitää liikkumis- ja toimintakykyä, edistää jalkojen terveyttä sekä hoitaa sairauksien aiheuttamia alaraajaongelmia. Useimmat jalkaterapeutit toimivat yrittäjinä tai ammatinharjoittajina omassa hoitolaitoksessa tai esimerkiksi yksityisellä lääkäriasemalla vuokralaisena.

Jalkaterapeuteille on työpaikkoja myös perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, kuntoutuslaitoksissa, konsultaatio-, myynti- ja projektitehtävissä sekä pohjallisia valmistavissa yrityksissä.
Jalkaterapeuttina arvioit alaraajojen toimintoja arviointi, ohjaat asiakasta terveyttä edistävässä jalkaterapiassa ja alaraajojen toimintoja tukevat terapiat. Jalkaterapeuttina arvioit alaraajojen toimintoja asiakkaan kanssa. Arviointi sisältää mm. jalkaterien toimintojen, liikkumisen ja kävelyn analysoinnin sekä alaraajojen lihas- ja niveltoimintojen tutkimisen.

Jalkaterapeutin vastaanottotila on varusteltu tarvittavilla välineistöillä. Toimenkuvan mukaisesti jalkaterapeuttina tarvitset tutkimus- ja hoitovälineistöä.

 

Työn vaatimukset

• Jalkaterapeuttina sinun tulee hallita jalkaterapian tiedot ja taidot.
• Taitava jalkaterapeutti on kekseliäs, hänellä on hyvät taidot ja hahmottamiskyky
• Jalkaterapeutin työ edellyttää vuorovaikutustaitoja, taitoja toimia moniammatillisissa työryhmissä sekä yrittäjämäistä työasennetta.
• Organisointikyky ja kyky itsenäiseen työskentelyyn ovat välttämättömiä.
• Yrittäjänä toimivat tarvitsevat myös yrittäjyyteen liittyvää osaamista, esimerkiksi verotuksen ja markkinoinnin tuntemusta.
• Käsiteltävät aineet ja jotkut työmenetelmät saattavat aiheuttaa allergiaa. Selkä, kädet ja jalat joutuvat työssä suurimmalle rasitukselle.

 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella jalkaterapiaa ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon jalkaterapeutti (AMK). Ammattikorkeakouluissa voi opiskella jalkaterapeutiksi ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon jalkaterapeutti (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. Opintoihin voit hakeutua suoritettuasi joko lukion tai ammattiopiston.