Fysioterapeutti

 

Fysioterapeutti on terveiden ja sairaiden ihmisten liikkumis- ja toimintakyvyn asiantuntija. Fysioterapian menetelmiä ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalinen ja fysikaalinen terapia ja apuvälinepalvelut. Fysioterapeutit työskentelevät mm. sairaaloissa, terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, kuntoutuslaitoksissa ja kylpylöissä, työterveyshuollossa, kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestöissä, vanhain- ja päiväkodeissa, koulu- ja liikuntatoimessa, yrittäjänä ja erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Fysioterapeuttina autat asiakkaan kanssa yhdessä saavuttamaan hänelle optimaalisen toiminta- ja liikkumiskyvyn huomioiden hänen voimavaransa ja palvelujärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet.

Työssäsi arvioit asiakkaan tai kuntoutujan liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään havainnoimalla, haastattelemalla sekä erilaisilla testauksilla ja mittauksilla.

Fysioterapeuttina aktivoit ja ohjaat asiakasta tai kuntoutujaa ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvystään.

 

Työn vaatimukset

• Fysioterapeuttina työsi perustana ovat terapiataidot sekä yhteistyö- ja viestintätaidot.
• Fysioterapeuttina sinun pitää kyettävä itsenäiseen työskentelyyn, ongelmanratkaisuun sekä päätöksentekoon
• Fysioterapeutilla on oltava hyvä yleiskunto ja normaalit aistit.
• Fysioterapeutille on hyötyä liikunnallisista taipumuksista sekä koordinaatio- ja rytmitajusta
• Fysioterapeuttina sinun täytyy seurata viimeisimpien tutkimusten tuloksia ja hankkia täydennyskoulutusta

 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella fysioterapiaa ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon fysioterapeutti (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. Opintoihin voit hakeutua suoritettuasi joko lukion tai ammattiopiston.