Ensihoitaja (AMK)

 

Ensihoitaja kohtaa sairastuneen tai vammautuneen potilaan ensimmäisenä. Ensihoitajana arvioit äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoidon tarpeen ja annat kiireellisen hoidon kiireellisen hoidon sairaalan ulkopuolella sekä tarvittaessa kuljetat potilaan hoitoyksikköön. Ensihoitaja tutkii ja varmistaa peruselintoiminnot ja tekee hoitoratkaisut odottamattomissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa.
Ensihoitajan erityisosaaminen antaa mahdollisuuden työskennellä ensihoitopalvelussa sekä sairaalan päivystyspoliklinikalla ja akuuttiyksiköissä.

 

Työn vaatimukset

• Ensihoitajana sinun pitää kyetä tekemään päätökset nopeasti vaihtelevissa ympäristöissä, vaikka tiedot potilaasta olisivat vähäisiä
• Työssäsi ensihoitajana tarvitset hyvät vuorovaikutustaidot.
• Ensihoitajana sinun on osattava toimia johdonmukaisesti nopeissa tilanteissa.
• Stressin- ja paineensieto on erityisen tärkeää ensihoitajan työssä.
• Työssäsi ensihoitaja sinulta edellytetään riittäviä fyysisiä valmiuksia.

 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella ensihoitoa ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon ensihoitaja (AMK). Opintojen laajuus on 240 opintopistettä ja kesto 4 vuotta. Opintoihin voit hakeutua suoritettuasi joko lukion tai ammattiopiston.
Ensihoitajat (AMK) saavat sairaanhoitajan pätevyyden valmistuttuaan.