Mistä on hyvä tetti tehty?

 

Teknologian ala kilpailee osaajista muiden houkuttelevien alojen kanssa. Nuoren on vaikea kiinnostua asiasta, mistä ei tiedä mitään, tai nähdä itseään osana tulevaisuuden tekijöiden joukkoa.

Siksi omat kokemukset ovat tärkeitä. Ne ovat paljon tärkeämpiä, kuin hyvät neuvot.

Tarjoa nuorelle tettipaikka. Täältä löydät apua tettijaksoon, josta jää hyvät muistot niin nuorelle kuin alan konkareille.

Tulevaisuus on heidän!

Tettiläinen työpaikallasi on parasta mahdollista työtä tulevaisuuden teknologian ja osaamisen puolesta!

Paras kokemus ikinä?

 

Hyvän ennakkosuunnittelun avulla voidaan vähentää tettistressiä ja helpottaa valmisteluja työpaikalla. Työpaikalla voi tehdä valmiiksi tettiläisen lukkarin, joka auttaa nuorta orientoitumisessa ja helpottaa myös nuoren tettiläisen jännitystä uudessa ympäristössä. Lukkariin voidaan esimerkiksi varata joka päivälle jonkun toiminnon esittely tai työpisteeseen tutustuminen ja siten jakaa työpaikan tet-ohjaajan ohjausvastuuta. Ennakkosuunnittelu, dokumentointi ja tettiläisen lukkari on myös hyvä tuki yllättävissä tilanteissa kuten sairastapauksissa.

Erityisesti kannattaa valmistella etukäteen ja panostaa tettiläisen vastaanottoon ensimmäisenä päivänä (kuka ja missä, puhelinnumero), kenelle ilmoitetaan yllättävistä muutoksista (sairastuminen, työmatkan keskeytyminen jne), kulkemisjärjestelyt, ruokailu (aika, itsenäisesti vain jonkun mukana), työturvallisuus (koneet, laitteet, aineet) ja salassapitoon liittyvät asiat. Ohjeet kannattaa myös antaa tettiläiselle jossain laajuudessa kirjallisena. Ensimmäisen päivän jälkeen on nuorella tettiläisellä paljon uusia asioita muistettavana.

Osaamisen pohja rakennetaan tänään!

Monimutkaisten vuorovaikutusten verkossa hyvä ja toimiva kokonaisuus ei synny pieniä palasia optimoimalla, vaan pitää hahmottaa osasten merkitys kokonaisuuden toiminnassa. Työelämäkokemus on nuorelle tärkeä osa kokonaisuutta ja ymmärrystä.

Kysy kuulumisia

Kysy tettiläisen kuulumiset usein ja selvitä onko hänellä mielessä kysymyksiä.

N

Suunnittele

Tee tettiläiselle tet-lukkari ja jaa ohjausvastuuta useille työntekijöille. Dokumentoi suunnitelmat ja toteuma jatkokäyttöä varten.

Esittele

Tarjoa tettiläiselle yksittäisten tehtävien lisäksi kokonaiskuva yksikössäsi ja yrityksessä tehtävistä hommista.

Linkkejä ja materiaaleja

opo.tek.fi

Tutkittua tietoa palkoista, opiskelusta ja työelämästä.

Ensimmäistä kertaa tettiläinen tulossa?

Materiaalia nuoren työskentelystä.

Työturvallisuuskeskus

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lakitietoa nuorista työntekijöistä työpaikalla.

Työsuojelu.fi

Tietoa nuorista työntekijöistä työpaikalla.

Ilmainen TET-sopimus

TET-harjoittelussa on nuorelle paljon uutta asiaa. Siksi kirjallinen sopimus on tärkeä. Ja samalla nuori oppii hyviä työelämäkäytäntöjä.