Toimistosihteeri

 

Toimistosihteerin/kanslistin keskeinen tehtävä on asiakaspalvelu. Hän hoitaa esimerkiksi kasteeseen, avioliittoon vihkimiseen ja hautaan siunaamiseen liittyviä varauksia sekä väestörekisteriasioita. Lisäksi hänen työhönsä kuuluu monenlaisia hallinnollisia tehtäviä. 

 

Kuva: Aarne Ormio