Suntio

 

Suntio/vahtimestari ottaa vastaan seurakunnan tilaisuuksiin tulijoita ja huolehtii käytännön järjestelyistä. Työhön kuuluu tilojen valmistelu jumalanpalveluksia, kasteita, avioliittoon vihkimisiä tai hautaan siunaamisia varten. Joissakin seurakunnissa suntio hoitaa myös vahtimestarin tehtäviä.  

Kuva: Aarne Ormio