Seurakuntamestari

 

Seurakuntamestarin/erityisammattimiehen tehtävät liittyvät kiinteistönhoitoon. Siihen kuuluu erilaisia huolto- ja kunnostustöitä, esimerkiksi korjauksia, kiinteistön kunnon seurantaa ja siivoustyötä.  Ulkoalueiden huoltotöihin kuuluvat esimerkiksi lumityöt, nurmikkoalueiden sekä hautausmaiden hoitotyöt.  

 

Kuva Aarne Ormio